Pisco Sour

5 oz lime juice
2.5 oz Pisco
4 tablespoons sugar
1/2 egg white
1/2 egg white